понеделник, 27 юни 2016 г.

По пътя на отпадъците


Замърсяването на природата е тема, която в бъдещето ще става все по-актуална. Всеки ден оставяме след себе си купища отпадъци, без да се замисляме за това къде всъщност ще отиде дадената опаковка, остатък от храна, или найлонова торбичка. Изхвърлените в кофите предмети се извозват на бунището, където просто се разлагат в природата, увреждат почвата, водят до съсипване на нашата планета Земя. И така години...десетилетия...векове! Да, някои отпадъци надживяват цели поколения, вместо отново да бъдат вкарани в употреба.

А това може да стане много лесно - чрез рециклиране. От 2004 г. важи закон за управление на отпадъците, гласящ, че производителите отгоравят за разделното събиране на отпадъците, след което те да бъдат сортирани и съответно откарани до рециклиращи заводи. Тук веднага ще се сетите за клишето "Е да, но един камион събира и трите цветни контейнера". Всъщност, отпадъците се събират по график и то само определен контейнер. Действително, на територията на страната има станции за сепатриране, в които се селектират годните за нова употреба отпадъци.


За това се грижат четирите функциониращи в България организации за оползотворяването на отпадъците, най-голяма от които е ЕКОПАК. Важно е да отметнем, че работата на тези организации е да осигури контейнери за разделно събиране, да сортира годните отпадъци и да ги откара до рециклиращия завод. И все пак, именно тяхната инициатива играе голяма роля в опазването на природата - през изминалата година благодарение на ЕКОПАК са оползотворени и рециклирани 91 000 т. отпадъци и опаковки. Благодарение на това над 500 000 дървета са спасени от изсичане, спестени са милиард и половина литра питейна вода, 141 000 барела нефт и 287 млн. квч. електроенергия.


Организацията поддържа сепатриращи станции за хартия, пластмаса и стъкло. Признавам си, че дори не бях чувал за такива, докато сам не посетих и не видях с очите си тоновете отпадъци и работния процес по сортирането им. Голям процент от пластмасата не може да бъде употребена за направата на материалите, които е била преди, но се изпозлва за дрехи, обувки, облекло, докато стъклото се рециклира неограничен брой пъти в предишната си форма. В България стъклото все още не се селектира по цветове, но това предстои да бъде направено в станцията на ЕКОПАК с цел да се подобри качеството на рециклираните продукти.


Отново ще подчертая ползите на рециклирането - благодарение на обработената пластмаса, пестим енергия и ресурси. Енергията, спестена от рециклиране на пластмасова бутилка осигурява  25 мин. работа на един компютър. От употребата на тон пластмасови отпадъци се пести 2 тона нефт. Намаляват се плошите, отделятни за сметища, следователно намаляваме замърсяването в почвата, водата и въздуха. И наистина, сякаш има напредък, след като по статистически данни 65% от българите събират боклука си разделно. 

Има смисъл! За да опазим нашата планета и самите себе си!

Снимки: kafene.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар